fbpx

Odkup terjatev


Storitev odkupa terjatev vam omogoča kontrolo nad denarnimi tokovi in varnost pred likvidnostnimi težavami.

Odkup nezapadlih terjatev

do 100.000 €

Odkup zapadlih terjatev

do 100.000 €

Dobaviteljski faktoring

do 100.000 €

Naše storitve s področja odkupa terjatev oz. faktoringa

Odkup terjatev oz. faktoring za podjetje pomeni večjo likvidnost, saj podjetje takoj dobi plačilo za svojo storitev in ne rabi čakati, da mu kupec plača račun ob njegovi  zapadlosti!

Takšno financiranje je za podjetje, katero potrebuje likvidna sredstva super rešitev, kajti faktoring omogoča nemoteno poslovanje brez likvidnostnih težav.

V našem podjetju vam pogosto lahko ponudimo tudi odkup zapadlih terjatev. To pride v poštev takrat, kadar sami ne uspete z lastno izterjavo, ter nimate več časa in čakati na razplet poplačila dolga od vašega dolžnika.

Dobaviteljski faktoringa je  finančna storitev, ki vam omogoča, da mi takoj poplačamo vaše obveznosti do vašega dobavitelja.

Prednosti odkupa terjatev

Takojšnje plačilo večine odprtih terjatev brez čakanja

Zaščita pred tveganjem neplačila kupcev

Povečanje obratnega kapitala

Komu je faktoring namenjen

 • mikro, malim in srednjim podjetjem
 • startup podjetjem
 • podjetjem z likvidnostnimi težavami

Klasičen odkup terjatev

 • takojšnje plačilo večine odprtih terjatev
 • zaščita pred tveganjem neplačil kupcem
 • ohranjanje dobre bonitete podjetja
 • poslovanje brez skrbi glede likvidnostnih težav

Odkup zapadlih terjatev

 • takojšnje plačilo zapadlega računa
 • rešite se pregovarjanja s svojimi kupci
 • osredotočite se na svoje delo, namesto na terjatve

Dobaviteljski faktoring

 • takojšnje plačilo obveznosti do dobavitelja
 • popusti za takojšnje ali celo predčasno plačilo
 • povečanje likvidnosti

Še nekaj razlogov za storitev odkupa terjatev oz. faktoringa

Hitra likvidnost

Likvidnost ohranja plačilno sposobnost podjetij, saj je vsaka odprta terjatev povezana z likvidnostjo ter lahko oropa vaše podjetje za zagon, ki ga potrebuje za uspeh. Zlasti v kriznih časih je priporočljivo, da so odprte terjatve čim nižje. Prodaja vaših terjatev razbremeni vašo bilanco in vam omogoči hiter dostop do likvidnih sredstev

Osredotočite se na osnovno dejavnost

Vsako podjetje ima svoje temeljno področje, na katerem deluje in upravljanje terjatev ni nujno eno izmed njih. Sodobno upravljanje terjatev pomeni nenehno vlaganje v znanje in tehnologijo – vire, ki jih lahko vaše podjetje vloži v svojo osnovno dejavnost.

Večja varnost načrtovanja

Ali vaše stranke plačajo svoje račune ali ne, pomembno vpliva na finančno stanje vašega podjetja. Z odstopom terjatev prodate svoje odprte račune vključno s tveganjem neplačila. Na ta način povečate varnost načrtovanja vašega podjetja.

Vprašalnik za pridobitev takojšnje ponudbe

Terjatev
Za informativni izračun vas prosimo, da vpišete podatke o dolžniku
Strinjanje s politiko zasebnosti