fbpx

Krediti s kreditno linijo


Pridobite odprto kreditno linijo in črpajte kredit, kadar ga potrebujete. Prijavite se za posojilo od 20.000 € do 100.000 €

Revolving

od 20.000 € do 100.000 €

12 mesecev

najdaljša doba odplačila

Enostavno

Prilagodljivo odplačevanje

Kaj je kredit s kreditno linijo in kako deluje?

Kredit s kreditno linijo je vrsta financiranja, ki vam omogoča, da si izposodite določen znesek denarnih sredstev. Ta znesek se imenuje kreditni limit in znotraj njega lahko črpate toliko sredstev, kolikor potrebujete, ko to potrebujete. Obresti plačate le za tisti znesek, katerega si izposodite. 

V primerjavi s kreditom z enkratnim izplačilom se kreditna linija običajno uporablja za kritje ponavljajočih se poslovnih stroškov ali premostitev vrzeli v denarnem toku. Z našim kreditom s kreditno linijo si lahko dopolnite razpoložljiva finančna sredstva.

Prednosti kreditne linije

Plačujete le za tisto, kar si izposodite

Črpajte toliko, kot potrebujete in kadar potrebujete. Obresti se vedno obračunavajo le na izposojeni znesek.

Hitra
odobritev in izplačilo

Po odobritvi posojila črpate sredstva kadarkoli. Znesek se vam nakaže takoj po oddanem zagtevku ua črpanje.

Z rednim odplačevanjem obveznosti si gradite dobro kreditno oceno

Poslovno financiranje, ki sledi vašim poslovnim izzivom

Korak 1: Izpolnite vlogo

Izpolniti vlogo je enostavno. Lahko jo izpolnite elektronsko ali preko telefona.

Korak 2: Pridobite našo ponudbo

Naši svetovalci vašo vlogo pregledajo ter vam pošljejo ponudbo.

Korak 3: Podpis pogodbe in naročilo sredstev

Po podpisu pogodbe pridobite sredstva na vaš račun.

Minimalne zahteve za odobritev kredita

1 leto
poslovanja

100.000 € letnega prometa

Bančni račun
v Sloveniji

Najpogostejša vprašanja

Za razliko od bančnih kreditodajalcev, katerim boste že v fazi vloge za pridobitev financiranja morali predložiti ogromno dokumentacije in nato dolgo čakati na okviren odgovor ali je financiranje sploh mogoče, vam pri nas podamo odgovor in zahtevane pogoje izjemno hitro, običajno še v teku delovnega dne, v katerem prejmemo vašo vlogo.

V kolikor osnovne pogoje izpolnjujete, vam takoj pošljemo ponudbo, zatem se srečamo in pogovorimo, nato pa pristopimo k ureditvi pogodbene dokumentacije. V kolikor je z vaše strani odzivnost hitra, lahko vse to uredimo v dveh do treh delovnih dni, takoj po podpisu kreditne pogodbe pa je vaša kreditna linija pripravljena na črpanje. Kredit lahko črpate kadarkoli želite, željeni znesek pa vam nakažemo takoj po prejemu zahtevka za črpanje.

Z naše strani mesečno prejmete račun za obresti z navedenim zneskom, katerega plačate do označenega datuma. Obresti vedno plačujete le na črpani znesek. Glavnico pa odplačujete poljubno, po vaših zmožnostih.

Zneska odobrene kreditne linije po obstoječi pogodbi ne morete povečati. Lahko pa sklenete dodatno kreditno pogodbo z enkratnim izplačilom.

Črpani znesek lahko odplačate kadarkoli znotraj določenega kreditnega obdobja. Odplačani znesek vam povečuje vaš prosti kreditni limit, ki je takoj zatem zopet na voljo za novo črpanje. V določenih primerih lahko določimo minimalno obdobje koriščenja kredita, ki pa nikoli ne presega treh mesecev.

Za kaj lahko uporabite kredit

Kredit se običajno uporablja za manjše nepričakovane nakupe in/ali boljše upravljanje denarnega toka:

  • za reševanje kratkoročnih likvidnostnih težav
  • premostitve pri zamujanju načrtovanega prihodka
  • kratkotrajnih dodatnih nakupov zalog
  • plačilo mesečnih osebnih dohodkov in prispevkov
  • plačilo marketinških stroškov

Značilnosti financiranja s kreditno linijo

Financiranje s kreditno linijo je priljubljeno, prilagodljivo orodje za financiranje poslovnih potreb, ki ju uporabljajo lastniki podjetij, ko potrebujejo hiter dostop do finančnih sredstev. Zagotavlja fiksen znesek finančnih sredstev, do katerega je mogoče dostopati po potrebi. Lahko si izposodite kolikor potrebujete do določenega zneska, odplačate in nato znova podate zahtevek za novo črpanje. 

Vloga za kredit s kreditno linijo je podobna vlogi za kredit z enkratnim izplačilom in jo izpolnete preko spletne vloge.  

Financiranje s kreditno linijo je lahko v pomoč podjetjem, katera potrebujejo stalen dostop do financiranja za pokrivanje kratkoročnih potreb in vsakodnevnih stroškov.  

To financiranje je bolj primerno za podjetja z boljšo bonitetno oceno, da bi podprla prožnejše financiranje, ki ga zagotavlja kreditna linija.